Wydarzenia

Aktualności

Jarmark u Schoenów Jarmark u Schoenów

19 maja w ramach "Nocy muzeów" zapraszamy od godz. 15.00 do wzięcia udziału w „Jarmarku u Schoenów” wszystkich dla których niepowtarzalność przedmiotów oraz ich historia ma znaczenie większe niż produktów dostępnych masowo w nowoczesnych sklepach.

19.05 - 19.05.2018
Noc muzeów w Pałacu Schoena Noc muzeów w Pałacu Schoena

19 maja po raz kolejny zapraszamy na Noc Muzeów. W związku z trwającą w tym czasie wystawą "Wajda" przygotowujemy dla Państwa mnóstwo atrakcji. Oprócz oprowadzania kuratorskiego po wystawie m.in. rodzinne warsztaty filmowe, koncert artystów 'Piwnicy pod Baranami' oraz Jarmark u Schoenów. Wstęp wolny!

19.05 - 19.05.2018
Wernisaż wystawy Wernisaż wystawy

17 maja o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy pt.: "Wajda". Dzięki współpracy z Muzeum Manggha mamy przyjemność zaprosić Państwa na niezwykłą wystawę ukazującą mniej znany aspekt twórczości tego wielkiego reżysera, a dotyczący tworzonych przez niego grafik i malarstwa. Zapraszamy!

17.05 - 15.07.2018
Dodatkowe połączenia Kolei Śląskich na Noc Muzeów Dodatkowe połączenia Kolei Śląskich na Noc Muzeów

Z okazji zbliżającej się Nocy Muzeów Koleje Śląskie uruchamiają trzy dodatkowe nocne połączenia, aby zwiększyć możliwości powrotu uczestników tego wydarzenia. Pociągi wyjadą z Katowic o godzinie 01:35 w kierunku Gliwic, Tychów Lodowiska oraz Zawiercia. Więcej informacji na stronie

01.05 - 19.05.2018
Zmiana dnia bezpłatnego wstępu do muzeum Zmiana dnia bezpłatnego wstępu do muzeum

Informujemy, iż od dnia 17 maja 2018 roku zmieni się dzień bezpłatnego wstępu do muzeum. Dniem, w którym można będzie bez opłat odwiedzić Pałac Schoena zostanie czwartek, natomiast w soboty wstęp będzie biletowany wg cennika.

01.05.2018
Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy z CKZiU Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy z CKZiU

11 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy Kilińskiego 31 miało miejsce podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między CKZiU i Pałacem Schoena.

11.04 - 11.04.2018

Godziny otwarcia

W sezonie letnim

  • Od 1 Kwietnia
  • Do 31 Października
  • Wtorek, Czwartek 10:00 - 19:00
  • Środa, Piątek, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

W sezonie zimowym

  • Od 1 Listopada
  • Do 31 Marca
  • Wtorek, Czwartek, Piątek 10:00 - 15:00
  • Środa, Sobota, Niedziela 10:00 - 17:00
  • Poniedziałek nieczynne

Bilety

W czwartki Bilety bezpłatne
7
Bilet normalny
PLN
4
Bilet ulgowy
PLN
3
Bilet grupowy (od osoby) grupa min. 10 max. 30 osób
PLN
14
Bilety rodzinny (do 4 osób)
PLN
15
Przewodnik (od grupy)
PLN
40
Lekcja muzealna (grupa do 30 osób)
PLN
60
Lekcja muzealna poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne w muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
80
Warsztaty plastyczne poza siedzibą muzeum (grupa do 30 osób)
PLN
0
W czwartki bilety bezpłatne
PLN

Dowiedz się więcej o ulgach

I. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

2) nauczycielom akademickim, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym, "Zasłużony dla Kultury Narodowej"

5) posiadaczom kart: „Aktywny Senior 60+” i „Miej Więcej”

6) kombatantom.

II. Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282);

5) dzieciom do lat siedmiu.

III. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum są:

1) legitymacje służbowe nauczyciela akademickiego, szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa  w  paragrafie II  pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w paragrafie I pkt 4 i paragrafie II pkt 1 ;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) Karta Aktywny Senior 60+;

10) Karta Miej Więcej;

11) dokumenty potwierdzające wiek;

12) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w paragrafach I i II do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeum w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)-stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnieniu za wstęp do muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Propozycje naukowo-oświatowe

Działalność edukacyjna koncentruje się na współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Dotyczy organizacji i prowadzenia lekcji muzealnych, warsztatów plastycznych, Niedzielnych Spotkań w Muzeum, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz wakacyjnych zajęć dla najmłodszych.

Sprawdź naszą ofertę