• Autor: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
  • Rok wydania: 2017

Katalog wystawy "Ptaszarnia z ulicy Teatralnej" przygotowanej z okazji jubileusz 120-lecia Teatru Zagłębia.

ISBN 978-83-944689-4I
Ptaszarnia z ulicy Tatralnej.
Objętość: 10 kart
Format: 300x410 mm
Osiem tablic kartonowych z wizerunkami i opisami ptaków, dwie karty z tekstem kuratorskim i tekstem Doroty Fox o historii Teatru Zagłębia. Oprawa w formie koperty.