Dział archeologii

Jednym z głównych zadań Działu jest prowadzenie i organizacja badań archeologicznych, przede wszystkim na terenie miasta Sosnowca. Dzięki temu, Dział może stale uzupełniać wiedzę historyczną i archeologiczną dotyczącą miasta. Jest to jednocześnie szansa na cykliczne wzbogacanie dotychczasowej kolekcji muzealnej o unikatowe zabytki archeologiczne.