Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość.
Dzisiejszej nocy zmarł Zbigniew Studencki, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum w Sosnowcu, które prowadził przez 30 lat.
Pracował z nami do samej emerytury, na którą odszedł zaledwie dwa miesiące temu. Był bardzo oddany swojej pracy, której poświęcał znaczną część swojego życia. Autor wielu publikacji naukowych. Historyk i Starszy Kustosz Muzeum. Znawca i popularyzator regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Organizator wielu konferencji i sesji popularno-naukowych. Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz odznaczony Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Jesteśmy wstrząśnięci jego odejściem.
Rodzinie i wszystkim bliskim przekazujemy szczere kondolencje oraz wyrazy naszej życzliwości i pamięci.
Odszedł za szybko...

12.11.2017