Spotkanie z autorem oraz promocja książki Kopalnia "Sosnowiec"

1 grudnia zapraszamy wszystkich, a szczególnie osoby zainteresowane przemysłową historią naszego miasta. O godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z autorem i prezentacja najnowszej książki Stefana Wacława Bieleckiego pt. Kopalnia "Sosnowiec" Dzieje zakładu górniczego (1876-1997) oraz Sielca, dzielnicy miasta Sosnowca. 
Rozwój przemysłu w XIX wieku był głównym czynnikiem miastotwórczym, który utworzył region współcześnie zwany Zagłębiem Dąbrowskim. Surowcem, odgrywającym największą rolę w procesie industrializacji, był węgiel kamienny. 
Kopalnie zakładane w owych latach zmieniały stopniowo strukturę gospodarczą i wpływały na losy regionu przez blisko 200 lat, a bogatym zasobom węgla ziemia ta zawdzięcza rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny... 
Publikacja Kopalnia Sosnowiec. Dzieje zakładu górniczego (1876-1997) oraz Sielca, dzielnice miasta Sosnowca jest poświęcona jednej z najstar- szych kopalń w Zagłębiu funkcjonującej 121 lat, najpierw pod nazwą Fanny, później Hrabia Renard, wreszcie - aż do likwidacji w 1997 roku Sosnowiec. Autorem książki jest wieloletni pracownik zakładu inż. Stefan Wacław Bielecki.
Spotkanie poprowadzi Wojciech Pacula, dziennikarz Polskiego Radia Katowice.
Wstęp wolny! Zapraszamy!

01.12 - 01.12.2017