zmiana numeru rachunku

Informujemy, że dotychczas obowiązujące konto bankowe Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu zostało zamknięte z dniem 31.12.2017 r. - Od dnia 1 stycznia 2018 roku właściwy numer konta bankowego Muzeum to:
55 1020 2313 0000 3802 0579 8139 PKO BP S.A.

02.01.2018