Cykl spotkań "Ludzie wolności"

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja im. Jana Kiepury i Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu organizują cykl spotkań z niezwykłymi ludźmi, którzy swoimi działaniami udowadniali i nadal to czynią, że takie hasła jak wolność, prawa jednostki, niepodległość mają ogromne znaczenie, a ich wartość i rola w powszechnej świadomości są bezsprzeczne. W ramach zaplanowanego cyklu, który prowadzić będzie red. Jacek Filus, zorganizowane zostaną 4 spotkania z osobami reprezentującymi różne profesje i często odmienne spojrzenia na otaczający nas świat. Jednocześnie wszystkich łączy umiłowanie wolności i każdy z nich według swoich możliwości o tą wolność walczył. Poniżej przedstawiamy harmonogram całego cyklu spotkań, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

5 kwietnia 2018, godz. 12.00 – Tomasz Kloc, Marek Rzodkiewicz, Marcin Tarnawa - Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju;

11 kwietnia 2018, godz. 19.00 – ks. Adam Boniecki;

24 maja 2018, godz. 18.00 – O Janie Nowaku-Jeziorańskim - opowiada Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego;

7 czerwca 2018, godz. 18.00 – Zofia Romaszewska.

05.04 - 07.06.2018