Wystawa papierów wartościowych

PATRIMONIUM ET OECONOMIA (PAPIERY WARTOŚCIOWE)

wystawa przygotowana przez Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej

Wystawa czasowa przedstawiająca kolekcję akcji i papierów wartościowych z XIX i XX wieku. W jej skład wchodzą akcje przedsiębiorstw i zakładów z terenów Polski:, jak również świata. W dużej części jest związana z przebiegającymi przez teren dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego dwoma najistotniejszymi liniami kolejowymi Królestwa Polskiego: najstarszą na ziemiach polskich tzw. kolej Warszawsko-Wiedeńska, prowadząca z Warszawy na południe oraz koleją Iwanogrodzką, na linii Dęblin-Dąbrowa, łącząc istotne z punktu widzenia militarnego i gospodarczego miasta. Emisja pierwszych obligacji wiązała się właśnie z decyzją o budowie linii i pozwoliła finansować to przedsięwzięcie.

Wśród zgromadzonych eksponatów znalazła się unikatowa akcja francuskiego Towarzystwa, które na początku II Rzeczypospolitej było właścicielem Huty Bankowej, jednej z najstarszych, bo założonej w 1834 roku, a działającej do dziś, a także piękna dekoracyjna akcja Kopalni Paryż z 1909 r. oraz wiele innych, związanych z historią przedsiębiorstw i spółek regionu.  

08.06 - 28.06.2018