Zaadoptuj drzewo

Zaadoptuj drzewo.

Zachęcamy serdecznie mieszkańców Sosnowca do symbolicznej adopcji najstarszych i najciekawszych przyrodniczo drzew. Możemy wspólnie ocalić ich los. Przyślijcie zdjęcie drzewa, które chcielibyście  wyróżnić i opiszcie nam miejsce, w którym rośnie a my złożymy wniosek do gminy o uznanie go za pomnik przyrody. Na wasze propozycje czekamy do 15 września 2018 r.

Według Ministra Środowiska do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy.

Pomniki przyrody oznaczane są prostokątnymi tablicami koloru zielonego.

Przykładowe wymiary drzew kandydatów na pomniki przyrody:

- rodzaj/gatunek

- dąb, topola czarna, topola biała - pierśnica 120 cm, obwód na wysokości (1,3 m) -  380 cm.

- buk, lipa, jodła, sosna, świerk modrzew, wierzba (biała, krucha) - pierśnica 100 cm, obwód na wysokości (1,3 m) -  310 cm.                         

- jasion  wyniosły - pierśnica 80 cm, obwód na wysokości (1,3 m) -  250 cm.                                                   

- brzoza, klon, topola osika, wiąz, klon jawor - pierśnica 70 cm, obwód na wysokości (1,3 m) -  225 cm.                                                                            

- grab pospolity - pierśnica 60 cm, obwód na wysokości (1,3 m) -  190 cm.

- jarząb pospolity - pierśnica 50 cm, obwód na wysokości (1,3 m) -  150 cm.                                                 

- czeremcha, jabłoń - pierśnica 30 cm, obwód na wysokości (1,3 m) -  90 cm.                                                                                                                                                                     

 

Źródło: opracowanie na podstawie „Instrukcji o urządzaniu lasów w parkach narodowych i rezerwatach przyrody” z 1962 r., zachowano oryginalną pisownię nazw gatunków i rodzajów drzew.

www.teraz-srodowisko.pl 

16.07 - 15.09.2018