Nagroda miasta sosnowca dla joanny bratko-lityńskiej

Z przyjemnością przekazujemy informację, iż nagrodę Miasta Sosnowca za upowszechnianie i ochronę kultury za 2017 Prezydent Miasta przyznał zgłoszonej przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu pani Joannie Bratko-Lityńskiej. Wręczenie nagród odbędzie się 10 września w Muzie podczas inauguracji nowego sezonu kulturalnego. Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!  

LINK www.sosnowiec.pl


Joanna Bratko-Lityńska od wielu lat jest kreatorką życia kulturalnego w mieście. W roku 2006 r. została członkiem Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu i aktywnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia, od 2011 roku pełni funkcję Prezesa. Organizuje wszystkie przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne stowarzyszenia z wielką pasją i zaangażowaniem: cykliczne plenery fotograficzne, spotkania z wybitnymi fotografikami i artystami, warsztaty twórcze i wystawy. Integruje lokalne środowisko miłośników fotografii zarówno tych z ugruntowaną pozycją zawodową, jak również młodych zaczynających przygodę z fotografią, agituje nowych członków. Jej wielką miłością jest Sosnowiec i Zagłębie Dąbrowskie – mieszka i pracuje w Sosnowcu, jego spuścizna kulturowa i współczesność, które stara się ocalić od zapomnienia i utrwalić w pracach swoich i kolegów. Stowarzyszenie promuje kulturowe dziedzictwo miasta i regionu, akcentując jego industrialną przeszłość, dokumentuje w fotograficznym zapisie dynamiczne zmiany okresu restrukturyzacji i rejestruje obecny krajobraz Zagłębia. Należy do wiodących stowarzyszeń w regionie. 


11.08.2018