W sprzedaży! Katalog "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"

Informujemy, że nasza publikacja "Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie i prasowane." jest ponownie dostępna w sprzedaży. Katalog można nabyć w cenie 120 zł, w siedzibie muzeum, jak również wysyłkowo - kontakt na wydawnictwa@muzeum.org.pl

25.03.2019