Noc z Melpomeną w Pałacu Schoena

Noc z Melpomeną w Pałacu Schoena

17.00  Teatralnie/Bajkowo  - spotkanie z ulubionymi postaciami scenicznymi

18.00 Kartonowa scenografia - warsztaty plastyczne dla dzieci

19.00 Metamorfozy – wizyta w teatralnej garderobie

20.30 – 22.00 Gwiazdozbiór - Agnieszka Bieńkowska. Agnieszka Bałaga-Okońska, Edyta Ostojak i Wojciech Leśniak w niezapomnianych monologach  scenicznych

22.00, 23.00  Koryfeusze muzealni - oprowadzanie po ekspozycji

17.00 - 24.00  „Ptaszarnia z ulicy Teatralnej.” - zwiedzanie wystawy 

20.05 - 20.05.2017