Konferencja "Muzea - teoria i praktyka"

Konferencja: Muzea - teoria i praktyka w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
Już 15 maja 2017 r. w sosnowieckiej uczelni WSH odbędzie się konferencja naukowa, na którą serdecznie zapraszamy. Jej celem będzie wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związanych z szeroko zakreślonym tematem wydarzenia. Zdefiniowanie aktualnych problemów z jakimi borykają się muzea, próba odpowiedzi na pytanie co i jak należy zmienić będzie punktem wyjścia do podjęcia dyskusji opartej na konfrontowaniu doświadczeń praktycznych samych muzealników.
W dużym stopniu uwaga uczestników konferencji zostanie skoncentrowana na muzeach regionalnych, a jej przedstawiciele będą mogli podzielić się zasadami ich funkcjonowania oraz dostrzeganymi niedomaganiami wymagającymi reakcji ze strony ustawodawcy.
Wraz z ekspertami z dziedziny prawa ochrony dziedzictwa kultury i wraz z muzealnikami, uczestnicy wydarzenia będą mogli prześledzić zmiany, które dokonywały się w muzeach z uwagi na zmieniające się prawodawstwo i dynamiczny rozwój świata.
Przeprowadzona analiza i dyskusja pozwoli na zarysowanie optymalnego kierunku rozwoju w obliczu aktualnych potrzeb i zagrożeń dla współcześnie funkcjonujących muzeów.
Więcej szczegółów dotyczących zbliżającej się konferencji oraz jej program na stronie WWW: http://www.humanitas.edu.pl/ozabytkach.

15.05 - 15.05.2017