Dołączyliśmy do Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy, w jego skład wszedł nasz dyrektor Paweł Dusza. 8 marca odbyło się pierwsze spotkanie, na którym wszyscy członkowie wyrazili gotowość szerokiego wsparcia – nie tylko dla największych placówek w Ukrainie, ale także tych mniejszych, lokalnych. Praca komitetu koncentruje się teraz na weryfikacji potrzeb miejsc kultury, tak aby pomoc była jak najbardziej konkretna: dla niektórych są to materiały techniczne zabezpieczające zbiory, dla innych sprzęt do digitalizacji.