Tradycje wielkanocne mieszkańców Europy

Wybrane przykłady.

Lekcja połączona z pokazem multimedialnym