Karnawał – świat na opak

Wybrane przykłady.

Omówienie genezy oraz zwyczajów karnawałowych w wybranych krajach świata: Polsce, Austrii, we Włoszech, Brazylii, USA.