Kultura i sztuka Jagiellonów

Polska w okresie panowania Jagiellonów, sztuka polska

w okresie 1370 – 1572, renesans polski i jego osiągnięcia kulturowe. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.