Sztuka starożytnego Egiptu

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.