Wierzenia starożytnych Greków

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.