Sztuka starożytnej Grecji

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.