Sztuka starożytnego Rzymu

Wykład połączony z prezentacją multimedialną.