Pierwsza wizyta w muzeum

Po co  jest muzeum, czy jest potrzebne, jak funkcjonuje? Dzieci poprzez gry i zabawy zdobywają wiedzę dotyczącą roli instytucji muzealnej we współczesnym świecie.