Rodziny sosnowieckich przemysłowców

Prezentacja sylwetek najbardziej wpływowych przemysłowców, którzy odegrali znaczącą rolę

w rozwoju gospodarczym miasta.