Rodzina Schoenów

Historia rodziny niemieckich przemysłowców od momentu  osiedlenia się w Sosnowcu do 1945 r., wzbogacona  relacjami osób pracujących lub zaprzyjaźnionych z Schoenami. Lekcja oparta na materiałach archiwalnych Muzeum