Mapa przestrzenna Sosnowca

Zabawa w układanie puzzli. Uczestnicy stopniowo odkrywają obecny kształt i historię miasta, jego dzielnice,  najważniejsze budowle, nazwy rzek i cieków wodnych. Następnie, na utworzonej mapie Sosnowca, zaznaczają charakterystyczne obiekty architektoniczne.