Zabawy dziecięce naszych prapradziadków

Zapoznanie uczestników z dawnymi, dzisiaj już zapomnianymi grami i zabawami, popularnymi

w XIX w.