Czas wróżb – andrzejki i katarzynki

Krótkie wprowadzenie w ludową obrzędowość magiczną okresu jesienno- zimowego oraz wspólne wróżenie.