Okres Godów – święta Bożego Narodzenia

Okres Godów – święta Bożego Narodzenia w Zagłębiu Dąbrowskim i w Polsce. Krótkie wprowadzenie w ludową obrzędowość magiczną okresu zimowego oraz wspólne tworzenie dekoracji choinkowych.