Tradycje wielkanocne mieszkańców Europy

Wybrane przykłady. Lekcja połączona z pokazem multimedialnym.