Techniki plastyczne

Na podstawie  wybranych dzieł  sztuki uczestnicy poznają różne techniki plastyczne, a następnie samodzielnie wykonują ich kopie.