Figurki z wykopalisk archeologicznych

Uczestnicy wykonują gliniane figurki.