Sosnowieckie podania i legendy

 Prezentacja legend i podań związanych z miastem.

Wykonanie samodzielnie ilustracji do jednej z nich.