Charakterystyczne zawody związane z Sosnowcem

Charakterystyczne zawody związane z Sosnowcem: górnik, hutnik, włókiennik

Pokaz eksponatów połączony z zajęciami manualnymi (wycinanki), w czasie których uczestnicy poznają  wiodące w przeszłości miasta dziedziny przemysłu.