Małe formy rzeźbiarskie

Małe rzeźby z gliny i masy solnej.