Wspominając sąsiadów - o sosnowieckich Żydach

Oparta głównie na źródłach historycznych oraz pokazie oryginalnych judaików ze zbiorów Muzeum. Różnorodne materiały dydaktyczne – m.in. relacje prasowe, ikonografia, wspomnienia,  pomogą zbudować obraz społeczności żydowskiej na terenie Sosnowca aż do momentu zagłady.