Rodzina Schoenów

Historia rodziny niemieckich przemysłowców od momentu  osiedlenia się w Sosnowcu, aż do 1945 r., wzbogacona  spisanymi bądź nagranymi relacji osób pracujących u Schoenów lub z nimi zaprzyjaźnionych (z archiwum Muzeum).