Edukacja Regionalna – Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli języka polskiego

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym, zwłaszcza w kontekście regionalnym, Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, współdziałając z Miejską Biblioteka Publiczną w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, przygotował cykl wykładów oraz ćwiczeń dla nauczycieli języka polskiego.

Całość cyklu stanową 3 wykłady oraz 3 ćwiczenia, które będą odbywać się raz w miesiącu w Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, 41-205 Sosnowiec).

Harmonogram spotkań

30.10.2019 r., godz.14.00 – 16.00

Temat: Zagłębie (w) poezji – dr Magdalena Boczkowska

grupy poetyckie i najciekawsi twórcy – od Andrzeja Niemojewskiego do czasów współczesnych (m.in. Broniewski, Ćwierk, Sebyła, Ciesielczuk, Piwowar, Stacherski, Koniusz, Torbus, Ratoń, Ziółek, Bialik, Suchanek, Brzoska, Barański, Krawczyk)

20.11.2019 r., godz.14.00 – 16.00
Temat: Proza w Zagłębiu Dąbrowskim i o Zagłębiu Dąbrowskim – dr Magdalena Boczkowska
od końca XIX w. do czasów współczesnych, najważniejsze zjawiska i nazwiska (m.in. Jędrzejek, Kudelski, Kruczkowski, Klimas-Błahutowa, Koniusz, Łączkowski, Przeździecki, Kowalska, Warneńska, Pierzchała, Durski, Pawlak, Białas)

11.12.2019 r., godz.14.00 – 16.00
Temat: Życie literackie Zagłębia – dr Magdalena Boczkowska
grupy poetyckie, imprezy literackie, krytyka i czasopisma literackie, życie kulturalne etc.

Miejsce – adres realizacji szkolenia: Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu

Koszt jednego szkolenia: bezpłatne

zapisy na stronie: http://cdnsosnowiec.edu.pl/pl/4759/23138/edukacja-regionalna-bezplatne-warsztaty-dla-nauczycieli-jezyka-polskiego.html