„BITWA O SOSNOWIEC – REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA W 160. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO” – DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BIURA „NIEPODLEGŁA” W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864”.

BITWA O SOSNOWIEC – REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA W 160. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO” – DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BIURA „NIEPODLEGŁA” W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO „POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864”.

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu otrzymał dofinansowanie z Biura „Niepodległa”, na realizację projektu w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie styczniowe 1863-1864”.

Dofinansowanie: 43.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 56.570,00 zł

Celem projektu „Bitwa o Sosnowiec – rekonstrukcja historyczna w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego”, jest popularyzacja chwalebnej bitwy stoczonej w nocy z 6 na 7 lutego
1863 r. między polskimi oddziałami powstańców płk. Apolinarego Kurowskiego i rosyjskim posterunkiem na dworcu sosnowieckim. Powstańcy zdobyli wówczas stację kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i opanowali cały tzw. trójkąt graniczny, organizując na wyzwolonym obszarze polską administrację. Był to jedyny skrawek wolnej Polski opierający się o granicę z Prusami i Austrią. Epizod ten, który przeszedł do historii pod nazwą „Bitwy o Sosnowiec”, miał bardzo duże znaczenie wojskowo-strategiczne, ale także propagandowe, gdyż zachęcił rzesze młodych ludzi z Królestwa Polskiego i ziem zaborów pruskiego oraz austriackiego do wstępowania w szeregi oddziałów insurgentów z nadzieją na dalsze sukcesy.

Widowisko, w którym weźmie udział około 9 profesjonalnych grup rekonstrukcji historycznej, odbędzie się w 4 czerwca 2023 r. (niedziela), na jednym z terenów rekreacyjnych Sosnowca, na tzw. Górce Środulskiej.

W organizację wydarzenia zostaną zaangażowani wolontariusze – młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (Partner projektu). Uczniowie przebiorą się
w kostiumy z epoki, wypożyczone przez szkołę i wezmą udział w rekonstrukcji, wcielając się w role ówczesnych mieszkańców Sosnowca, zarówno zwykłych jego mieszkańców, jak również osób pełniących pewne role społeczne, wojskowe, administracyjne, np. żandarmów, kupców i inne. Młodzież weźmie także udział w przygotowanie wydarzenia, angażując się między innymi w kolportaż materiałów promocyjnych.

Nadzór merytoryczny nad całością prowadzonych działań i ich zgodność historyczną będzie sprawował prof. dr hab. Dariusz Nawrot, Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, działającego
w strukturach Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status