2022

Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych – I / 2022 edycja

Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych – I / 2022 edycja

Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych – edycja I/2022


Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, który rozpoczął się w 2016 roku.

Pogram ten to inicjatywa, której celem jest:
– rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Sosnowca,
– inspirowanie społeczności lokalnej do odbioru i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych,
– promocji walorów artystyczno-kulturalnych miasta Sosnowca,
– rozwoju inwencji twórczej w dziedzinie kultury,
– wspierania przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym.

Wnioski oceniać będzie komisja. Pod uwagę będą brane walory kulturalne przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.

Wsparcie nie będzie wiązało się z bezpośrednim przekazaniem pieniędzy wybranej przez komisję osobie – wybrane projekty/pomysły będą realizowane we współorganizacji z MDK „Kazimierz”.

Pomiędzy organizatorem programu (czyli MDK „Kazimierz”) a wnioskującym będzie zawierana umowa cywilnoprawna, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy przy realizacji przedsięwzięcia kulturalnego. Każda umowa będzie szczegółowo określać zobowiązania stron w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięcia kulturalnego.

Termin składania wniosków – 28 styczeń 2022 r. godz. 15:00

Termin realizacji przedsięwzięcia – do dnia 31 marca 2022 r. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony.

Informacje szczegółowe

Posted by admin in 2022
Ulgi dla zaszczepionych

Ulgi dla zaszczepionych

W nowym 2022 roku zapraszamy do muzeum, a życząc Wam zdrowia – dziękujemy wszystkim, którzy dbają o swoje i nasze bezpieczeństwo szczepiąc się, zachowując dystans i nosząc maseczki. W naszym muzeum wszyscy którzy DOBROWOLNIE okażą swój Unijny Certyfikat COVID lub dokumenty zaświadczające o ozdrowieniu w okresie ostatnich trzech miesięcy, uzyskają ulgi i zniżki. Za DOBROWOLNE okazanie ww. dokumentów otrzymacie wstęp na stałą wystawę „Polskie szkło współczesne” oraz na najnowszą wystawę „Ładniej – 75 lat Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu”, w obniżonej cenie, a w naszej kawiarni kupicie kawę 50% taniej.

Posted by admin in 2022