Chłopcy i dziewczęta z Sosnowieckiej Eskadry Lotniczej – podsumowanie projektu

Upamiętniając bohaterów „Sosnowieckiej Eskadry Lotniczej”

Tematyka lotnicza ciągle jest obecna w Pałacu Schoena. Z pewnością nie opuści ona prędko naszych murów, a już na pewno nie odejdzie z pamięci odbiorców muzealnych działań, chociażby za sprawą licznych inicjatyw, jakie podjęliśmy tego roku wokół mieszkańców Sosnowca walczących podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie i na Wschodzie. Jedną z tych inicjatyw stał się projekt „Chłopcy i dziewczęta z Sosnowieckiej Eskadry Lotniczej. Pamięć ocalona” – z dioramą w tle, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury – Programu „Kultura-Interwencje. Edycja 2023”.

Pora więc na podsumowanie tej cennej, edukacyjno-kulturalnej inicjatywy. Temat sosnowieckich pilotów był niezwykle istotny, bowiem poruszał epizod historyczny prawie nieznany społecznemu ogółowi i zarazem niezbadany. Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu podjął się trudnej roli – przybliżenia mieszkańcom Sosnowca tematyki lotniczych tradycji miasta poprzez narrację atrakcyjną wizualnie, stwarzającą sposobność do dialogu międzypokoleniowego (włączenie w działania młodzieży i seniorów), a jednocześnie prezentację autorytetów moralnych i krzewienie postaw patriotycznych. Przypomnijmy, że poza opisanym projektem, zrealizował również czasową wystawę, która stała się bazą dalszych działań. A nie działaliśmy w tym wszystkim sami.

Podsumowanie działań

Zrealizowaliśmy: dioramę dwudniową „Skrzydła i stal” we współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „BREDA” przy Beskidzkim Stowarzyszeniu Maczkowców, spotkania na żywo – prelekcje popularyzatorów historii polskiego lotnictwa i znawców problematyki II wojny światowej. W ramach spotkań odbyło się wydarzenie specjalne „Dzień z lotnikami”. Powstał film „Sosnowiecka eskadra lotnicza” nagrany przez Pawła Szymkowiaka w trakcie trwania wydarzeń poświęconych lotnikom z Sosnowca, w którym spotkali się zarówno specjaliści historii lotnictwa, jak i rodziny sosnowieckich bohaterów projektu, co dało okazję zbudowania społecznego dialogu dotyczącego konieczności trwałego upamiętnienia bohaterskich mieszkańców Sosnowca. W wydarzeniu mogły również wziąć osoby ze szczególnymi potrzebami. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Śląsk film został przetłumaczony na Polski Język Migowy.

Zainteresowanie społeczne tematyką lotniczą, a szczególnie filmem, który nadal jest dostępny w sieci, przeszło nasze oczekiwania. Kilkaset osób wzięło udział w opisywanych wydarzeniach projektowych, kilka tysięcy zainteresowanych odwiedzało nasze strony internetowe w trakcie trwania projektu. Warto jeszcze dodać, że reklama filmu na Facebooku odniosła pełen sukces. Całkowite odtworzenia filmu łączne z wyświetleniami w serwisie Youtube to 19 966 tysięcy, przy czym sam zasięg posta wyniósł 132,7 tys. Stosunkowo sporo było też udostępnień – aż 75.  

 

 

 

 

 

 Sosnowieccy lotnicy nie zostaną zapomniani, bowiem Pałac Schoena Muzeum stoi na straży ich pamięci. Misją Muzeum jest dążenie do trwałego upamiętnienia Sosnowieckiej Eskadry Lotniczej w postaci zlokalizowanego pomnika na terenie miasta.