Dział archeologii.

Najmłodszy, założony w 2010 r., dział Muzeum, organizuje i realizuje badania archeologiczne w Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim.. Dzięki cyklicznym pracom terenowym, z roku na rok aktualizowana jest wiedza historyczna i archeologiczna na temat przeszłości pisanej oraz niepisanej miasta i regionu. Jest to także okazja do stałego wzbogacania zbiorów o bezcenne zabytki.

Ostroga z kółkiem gwiaździstym, miejsce pochodzenia – nieznane,

własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii MS/A/16

Równolegle prowadzone są prace dokumentacyjne związane z katalogowaniem i opracowaniem wciąż poszerzającej się kolekcji, która liczy ponad 20 000 zabytków masowych, należą do nich m.in.: elementy ceramiki, żużle żelazne, ruda żelaza i wydzielonych, takich jak: fragmenty biżuterii, uzbrojenia oraz przedmiotów codziennego użytku.
Od 2010 r. przeprowadzono kilkanaście sezonów badawczych na stanowisku nr 5 w Sosnowcu – Zagórzu, gdzie skupiono się na rozpoznaniu tzw. wczesnośredniowiecznej osady hutniczej i gródka stożkowatego. Początkowo, odkrywane zabytki archeologiczne datowano na wczesne średniowiecze (XI – XII w.), a od 2015 r. lokalizowane są także obiekty o chronologii późnośredniowiecznej i nowożytnej. Prowadzone są zarówno badania inwazyjne jak i nieinwazyjne, z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Są one realizowane w celach naukowych i komercyjnych, jako badania ratownicze i wyprzedzające inwestycje.

Kabłączek skroniowy, srebro, Sosnowiec-Zagórze, stanowisko nr 5, XI-XII w.,

własność: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Dział Archeologii, MS/A/527

Oprócz stanowiska nr 5 Sosnowcu-Zagórzu, prace wykopaliskowe są prowadzone także w innych dzielnicach miasta: Kazimierzu Górniczym, na terenie parku w Sielcu oraz w Maczkach. Dodatkowo, na zlecenie osób fizycznych i prawnych, dział wykonuje prace archeologiczne w formie badań wyprzedzających, ratowniczych i nadzorów w innych miejscowościach: Imielinie, Będzinie i jego dzielnicy Grodźcu.
Dział prowadzi lekcje i wykłady, zajmuje się także organizowaniem wystaw czasowych.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status