DZIAŁ EDUKACYJNO – PROMOCYJNY

Komunikuje misję Muzeum. Promuje dziedzictwo kulturowe regionu przez upowszechnia szerokiej oferty programowej instytucji (wystawienniczej, naukowej, edukacyjnej i wydawniczej) w kraju i regionie. Organizuje koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe. Prowadzi działalność edukacyjną: lekcje, zajęcia artystyczne i warsztaty dla najmłodszych. Każda nowa ekspozycja czy wydawnictwo jest inspiracją, pretekstem do opracowania cyklu wydarzeń towarzyszących: wykładów spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, umożliwiających prezentację jej tematyki w szerokim kontekście kulturowym.

Prowadzi dialog z lokalną społecznością, reaguje na jej aktualne potrzeby. Inicjuje ważne społecznie działania w przestrzeni miejskiej, akcje ekologiczne m.in. „Sosna za plastik” czy „Hostele dla owadów”. Organizuje prestiżowe i popularne w województwie wydarzenia jak: Święto Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADA, Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa.

Odpowiada za współpracę z mediami, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi. Organizuje wystawy czasowe. Dokumentuje działalność programową muzeum. Prowadzi obsługę fotograficzną wydarzeń i zbiorów, archiwum wystaw i innych działań artystycznych oraz fotograficzne. Odpowiada za przygotowanie wszystkich druków, dystrybucję materiałów promocyjnych, reklamę wizualną i wirtualną Muzeum.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status