DZIAŁ SZKŁA

Zbiory działu powstały na bazie kolekcji polskiego współczesnego szkła, zakupionej w 1995 r. przez władze samorządowe Sosnowca od syndyka masy upadłościowej PPHU „Vitropol” i przekazanej Muzeum. Wcześniej, licząca około 3500 wyrobów kolekcja była zgromadzona w Zamku Sieleckim. Stanowiła Centralną Wzorcownię Szkła, utworzoną w 1980 r. z inicjatywy Zjednoczenia Hut Szkła Gospodarczego i Technicznego „Vitropol”. Ostatecznie, po likwidacji Zjednoczenia, znalazła stałe miejsce w Pałacu Schoena.

 

Obecnie tworzą ją wzory szkła użytkowego, artystycznego i unikatowego z okresu od ok. 1850 r. do drugiej dekady XXI w. Trzon stanowi szkło użytkowe i jest to jedyny tego typu zbiór w Polsce, który prezentuje największe osiągnięcia polskiego szklarstwa. Wykonane ze szkła sodowego i ołowiowego przedmioty pochodzą ze wszystkich czternastu państwowych hut oraz dwóch spółdzielczych, działających do 1989 r. Kolekcja liczy blisko 9000 eksponatów i jest systematycznie powiększana. W roku 2020 wzbogaciła się o 913 obiektów z byłej wzorcowni huty szkła „Zawiercie”.

W zbiorach znajdują się prace wszystkich znaczących polskich designerów oraz reprezentatywne zespoły wymienionych rodzajów szkła, formowanych ręcznie i prasowanych, obecne także na stałej wystawie Polskie szkło współczesne, prezentowanej w Muzeum.

 

Dział prowadzi badania nad rodzimym szkłem XX-wiecznym, o czym świadczą publikacje okolicznościowe i katalogowe, np. Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie i prasowane, laureat I nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku 2018 r. oraz Wzornictwo huty szkła „Zawiercie” po 1945 roku”.

Dział zajmuje się także organizowaniem wystaw czasowych, z których dwie „Wajda” i „”Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku” otrzymały nagrody w wojewódzkim konkursie Wydarzenie Muzealne Roku, a także prowadzi wykłady i lekcje muzealne.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status