Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

Wszystko zaczęło się w roku 1985. Wtedy w Pałacu Schoena utworzono oddział Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Dziesięć lat później placówka została przejęta przez sosnowiecki samorząd, zyskała samodzielność i do tej pory funkcjonuje jako niezależna instytucja kultury.

Istotą działalności Muzeum jest zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego Sosnowca, zakorzenionego w tradycji Zagłębia Dąbrowskiego. Dzięki wieloletniej pracy instytucji: gromadzeniu pamiątek przeszłości, upowszechnianiu wiedzy o jego dziejach, badaniom naukowym, udało się zachować i upowszechnić świadectwa kultury materialnej i duchowej miasta i regionu, z myślą o przyszłości.

Od wielu lat Muzeum stanowi ważne miejsce w krajobrazie miasta, należy także do wiodących instytucji kultury w województwie, o czym świadczą liczne nagrody przyznane instytucji w prestiżowym konkursie Wydarzenie Muzealne Roku. Pierwszy raz w roku 1990 za cykl wystaw „Historia bez białych plam”, ostatnio w roku 2019 za publikację „Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło zagłębiowskie i prasowane” i wystawę „WAJDA”. Muzeum służy przede wszystkim mieszkańcom. Szeroka oferta programowa: działalność wystawiennicza, edukacyjna i publicystyczna spełnia oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców. Prowadząc dialog z przeszłością, buduje więzi społeczne i lokalną tożsamość. Koncentruje uwagę na mieście, nie zapominając o uniwersalnych wartościach, wydarzeniach rocznicowych i światowym dziedzictwie. Do szczególnie lubianych przez publiczność należy cykl „Wielcy Mistrzowie” prezentujący dorobek najwybitniejszym i jednocześnie znanych artystów:, Jacka Malczewskiego, Zdzisława Beksińskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Pabla Picassa, Andy Warhola, rodziny Toporów, Salvadora Dalego i wielu innych. Z wystaw o tematyce historycznej największą popularnością cieszyły się cykle „Dzielnice Sosnowca”, „Sosnowieckie ABC” oraz ekspozycja „Trójkąt w Kole. Marka Sosnowiec”.

W ciągu 35 lat, tylko w siedzibie Muzeum zaprezentowano 453 wystawy, a w zorganizowanych wydarzeniach wzięło udział ok. 772.000 widzów.

Wieloletnim dyrektorem muzeum (1985 – 2015) był Zbigniew Studencki – znawca historii Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego, autor licznych publikacji, inicjator wielu wystaw, konferencji i projektów badawczych.

Od 2018 roku w strukturze instytucji działa Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, kierowany przez prof. dr hab. Dariusza Nawrota.

Dyrektorem Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu jest Paweł Dusza.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status