Historia przerwana. Z dziejów społeczności żydowskiej w Sosnowcu – sesja popularnonaukowa

organizator: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Instytut Pamięci Narodowej Odział w Katowicach
wstęp wolny

Program sesji:
10.00 – 10.15
Otwarcie sesji
10.15 – 10.40
Natan Eliasz Szternfinkiel i jego „Zagłada Żydów Sosnowca”
Dr Aleksandra Namysło (IPN Oddział w Katowicach)
10.40 – 11.05
Wyobraźnia na gruzach. Próba odtworzenia topografii getta w Sosnowcu-Środuli
Tomasz Grząślewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
11.05 – 11.30
Jak powstał spektakl „Środula. Krajobraz Mausa” w Teatrze Zagłębia
Weronika Janosz (Teatr Zagłębia w Sosnowcu)
11.30 – 11.55
Bohaterowie żydowskiego ruchu oporu w Zagłębiu Dąbrowskim
Piotr Jakoweńko (Fundacja Brama Cukermana)
11.55 – 12.10
„Pro Memoria – Bojownicy z Kamionki” – impresje fotograficzno-muzyczne
Maciej Stobierski (Stowarzyszenie Polskich Artystów Fotografików)
12.00 – 12.15
Przerwa kawowa
12.15 – 12.40
Mieszkańcy Sosnowca z pomocą Żydom w okresie niemieckiej okupacji (wybrane historie)
Tomasz Gonet (IPN Oddział w Katowicach)
12.40 – 13.05
„Była dla mojej rodziny kimś więcej niż tylko pomocą domową”. Rodzina Zaorskich w ukryciu
Anna Malinowska („Gazeta Wyborcza”)
13.05 – 13.30
„Pamięć pogranicza. Opowieści o żydowskim życiu i Zagładzie na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim”
Karolina Jakoweńko (Fundacja Brama Cukermana, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich – Muzeum w Gliwicach)

Prosimy o potwierdzenie obecności do 25 września 2023 r., pod numerem tel. (32) 363 45 18 lub promocja@muzeum.org.pl