16 czerwca świętujemy na Placu Papieskim Dzień Wolności i Solidarności. Wśród licznych atrakcji szczególnie zapraszamy o godz. 18.00 na przygotowywaną przez nasze Muzeum i Instytut Zagłębia Dąbrowskiego rekonstrukcję historyczną.

Rekonstrukcja będzie przypominała wydarzenia związane z zaangażowaniem Zagłębia Dąbrowskiego w powstania śląskie. Kolejne sceny przywoływać będą:  walki na granicy między Górnym Śląskiem a Zagłębiem w marcu 1919 roku, kiedy przez granicę przemycano broń i przekazywano wsparcie dla Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Następnie pokazane zostaną walki o Mysłowice na początku walk w I powstaniu, w dniach 17-19 sierpnia 1919 roku, ukazując wsparcie dla Ślązaków ze strony górników z Niwki, a nawet – łamiących rozkazy – oddziałów Wojska Polskiego, które próbowały opanować most graniczny. Kolejna scena przywoływać będzie starcia w końcowej fazie walk I powstania, kiedy oddziały niemieckie wyposażone w samochody pancerne przyparły oddziały powstańcze do granicy na wysokości Dąbrówki Małej i Szopienic, a nawet  w pościgu za pokonanymi wdarły się w granice Rzeczypospolitej w Zagłębiu Dąbrowskim, tocząc boje z Wojskiem Polskim. Ostatnia scena  bitewna przywoływać będzie kulminacyjne walki w okresie III powstania, w okolicach Góry Św. Anny, w których uczestniczył zbudowany w sosnowieckich zakładach inż. Woźniaka i przekazany powstańcom samochód pancerny „Korfanty”. Te heroiczne boje powstańców zadecydowały o włączeni znaczącej części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej, co symbolizować będzie scena zamykająca rekonstrukcję, a przedstawiająca wkroczenie na obszar Śląska Wojska Polskiego w czerwcu 1922 roku.

*rekonstrukcja dofinansowana zbudżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)