Instytut Zagłębia Dąbrowskiego

Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

oraz

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

zapraszają na sesję naukową z cyklu

Między irredentą a kolaboracją

Powstania narodowe – czy warto było?

Konferencja pod Patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca

Pana Arkadiusza Chęcińskiego

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, 7-8 listopad 2019 r.

 

Program konferencji:

7 listopada (czwartek), Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, Sosnowiec)

10.00 Otwarcie konferencji

10.20-12.00 – Panel I

10.20-10.40 dr hab. prof. UO Tomasz Ciesielski (Opole), Ocena konfederacji barskiej w historiografii

10.40-11.00 prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Częstochowa) Skutki barskich wyborów Józefa Pułaskiego i jego sławnych synów (Franciszka Ksawerego, Kazimierza i Antoniego)

11.00-11.20 dr hab. Dariusz Rolnik (Katowice) Powstanie kościuszkowskie – o marzeniach, racjach i myślach dawnych obywateli państwa polsko-litewskiego oraz o faktach i ocenach historyków

11.20-11.40 dr Marcin Baranowski (Lublin) Problem oceny działań dowódcy w sytuacji granicznej – odwrót spod Lipska 1813

11.40-12.00 Dyskusja

12.00-12.20 Przerwa kawowa

 

12.20-14.10 – Panel II  

12.20-12.40 dr hab. prof. UW Jarosław Czubaty (Warszawa) Powstania narodowe – kilka perspektyw badawczych

12.40-13.00 dr hab. prof. UŁ Radosław Żurawski v. Grajewski (ŁódźCena buntu versus cena zaniechania – rozważania o możliwości wyboru politycznego w epoce powstań narodowych w XIX w.

13.00-13.20 dr hab. prof. UAM Krzysztof Marchlewicz (Poznań) Zyski z przegranych. Wpływ powstań narodowych na poziom zainteresowania sprawą polską na Wyspach Brytyjskich

13.20-13.40 dr hab. prof. UW Małgorzata Karpińska (Warszawa) Pożytki z sejmowania. Spuścizna sejmu powstańczego 1830-1831

13.40-14.00 Dyskusja

 

15.00-16.40 – Panel III

15.00-15.20 prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn) Szanse powstania listopadowego – głos na „tak”

15.20-15.40 dr hab. prof. UWM Tomasz Strzeżek (Olsztyn) Szanse powstania listopadowego – głos na „nie”

15.40-16.00 prof. dr hab. Michał Baczkowski (Kraków) Internowanie powstańców listopadowych w Galicji w świetle akt Gubernium Galicyjskiego

16.00-16.20 dr hab. Janusz Pezda (Kraków) Książę Adam Jerzy Czartoryski a koncepcje walki zbrojnej o Polskę w czasach Wielkiej Emigracji

16.20-16.40 Dyskusja

16.40-17.00 Przerwa kawowa

 

17.00-18.40 – Panel IV

17.00-17.20 dr hab. prof. UMCS Krzysztof Latawiec (Lublin) Wpływ powstania styczniowego na funkcjonowania administracji celnej na terenie Królestwa Polskiego

17.20-17.40 prof. dr hab. Dariusz Złotkowski (Częstochowa) Polskie powstania narodowe a kierunki przemian gospodarczych w zaborze rosyjskim w XIX stuleciu (Próba wskazania nowych tematów badawczych)

17.40-18.00 dr hab. prof. UR Tadeusz Zych (Rzeszów) „Romantyczni i rozważni”- Tarnowscy z Dzikowa wobec polskich zrywów niepodległościowych

18.00-18.20 dr Jacek Szpak (Katowice) Zakony katolickie wobec powstań narodowych na przykładzie paulinów polskich

18.20-18.40 Dyskusja

 

 

 

8 listopada (piątek), Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12, Sosnowiec)

10.00-11.40 – Panel V

10.00-10.20 prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Toruń) Wojska wielkopolskie – największe osiągnięcie powstania wielkopolskiego

10.20-10.40 dr Mirosław Węcki (Katowice) Kontrowersje wokół I powstania śląskiego

10.40-11.00 prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Katowice) Powstania narodowe a kształtowanie się tożsamości mieszkańców Zagłębie Dąbrowskiego w epoce zaborów

11.00-11.20 Dyskusja

11.20-11.40 Przerwa kawowa

 

11.40-12.00 – Panel VI

12.00-12.20 dr Dawid Madziar (Katowice) Dylematy służby u boku Napoleona na przykładzie walk Polaków w Hiszpanii

12.00-12.20 dr Joanna Mercik (Katowice) Powstania narodowe w podręcznikach szkolnych po 1989 roku

12.20-12.40 Dyskusja

12.40 prof. dr hab. Tomasz Schramm (Poznań) Podsumowanie obrad

 

Komitet organizacyjny konferencji:

prof. dr hab. Dariusz Nawrot

prof. dr hab. Norbert Kasparek

dr hab. prof. UW Jarosław Czubaty

Sekretarze konferencji:

dr Dominika Rychel – Mantur

dr Dawid Madziar