Działalność edukacyjna koncentruje się m. in. na lekcjach muzealnych odbywających się we współpracy ze szkołami
i innymi placówkami oświatowymi.
Oferta skierowana jest do przedszkoli, wszystkich uczniów szkół podstawowych, średnich oraz nauczycieli/opiekunów.
Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Ponadto prowadzimy zajęcia wyjazdowe do szkół, placówek oświatowych i opiekuńczych, świetlic terapeutycznych,
placówek przyszpitalnych, centrów lokalnych (domów i klubów sąsiedzkich), bibliotek etc. z obszaru Sosnowca i okolic.
Poszczególne tematy spotkań zostały dostosowane do potrzeb i wieku uczestników.

Aby zamówić lekcję należy skontaktować się z Działem Edukacyjno-Promocyjnym
pod numerem telefonu (32) 363 45 18 lub napisać na promocja@muzeum.org.pl

 • Czas trwania zajęć – 1 godzina zegarowa

 • Lekcja muzealna w muzeum - 100 zł (grupa do 25 osób)

 • Lekcja muzealna wyjazdowa - 120 zł (grupa do 25 osób)

 • Muzeum zapewnia wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

LEKCJE MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLI

 • Pierwsza wizyta w muzeum.

  Po co jest muzeum, czy jest potrzebne, jak funkcjonuje?
  Dzieci poprzez gry i zabawy zdobywają wiedzę dotyczącą roli
  instytucji muzealnej we współczesnym świecie.

 • Sosnowieckie podania i legendy

  Prezentacja legend i podań związanych z miastem.
  Wykonanie samodzielnie ilustracji do jednej z nich.

 • Z szafy pradziadka

  Prezentacja eksponatów i omówienie funkcji dawnych,
  zapomnianych dziś sprzętów gospodarstwa domowego
  pochodzących ze zbiorów muzealnych.

 • Zabawy dziecięce naszych pradziadków

  Zapoznanie uczestników z dawnymi, dzisiaj już zapomnianymi
  grami i zabawami, popularnymi na początku XX w.,
  m.in. cymbergaj, klasy, bierki, wyścigi kolarzy.
  Można będzie poskakać w gumę, pokręcić Hula-hopem,
  zabawić się z Babą Jagą.

 • Detektywi na tropie

  Zajęcia dla prawdziwych pasjonatów zagadek.
  Tajemnice, szyfry i łamigłówki.
  Dzieci rozwiązują zagadkę kradzieży cennego obrazu,
  tworzą portret pamięciowy i... zbierają odciski palców.

 • Spotkanie z Fanny Lamprecht

  O historii rodziny Schoenów - niemieckich przemysłowców
  opowie Fanny Lamprecht z domu Schoen.

 • Czas wróżb – andrzejki i katarzynki

  Krótkie wprowadzenie w ludową obrzędowość
  okresu jesienno-zimowego.
  Uczestnicy lekcji dowiedzą się, jak pracowali i jak
  w wolnym czasie bawili się przodkowie.
  Przy wspólnej zabawie zostaną omówione wróżby andrzejkowe.

 • Święty Mikołaj – biskup Miry

  Omówienie legend związanymi z życiem św. Mikołaja
  i współczesnych zwyczajów mikołajkowych w Polsce i świecie.
  Wykonanie świątecznej kartki.

LEKCJE MUZEALNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • Pierwsza wizyta w muzeum

  Po co jest muzeum, czy jest potrzebne, jak funkcjonuje?
  Dzieci poprzez gry i zabawy zdobywają wiedzę dotyczącą roli
  instytucji muzealnej we współczesnym świecie.

 • Z szafy pradziadka

  Prezentacja eksponatów i omówienie funkcji dawnych, zapomnianych dziś
  sprzętów gospodarstwa domowego pochodzących ze zbiorów muzealnych.

 • Skarby ziemi wydarte

  Co archeolodzy odkrywają w Sosnowcu?
  Lekcja z prezentacją archeologicznych zabytków.

 • Jak osada Sosnowice została miastem?

  Uczestnicy dowiadują się jak wyglądała i funkcjonowała
  osada Sosnowice w okresie przedmiejskim, poznają proces jej rozwoju.

 • Szlakiem architektury Sosnowca

  Lekcja połączona z pokazem multimedialnym.
  Uczestnicy poznają najciekawsze zabytki i atrakcje turystyczne miasta.

 • Sosnowieckie podania i legendy

  Prezentacja legend i podań związanych z miastem.
  Wykonanie samodzielnie ilustracji do jednej z nich.

 • Sosnowiec - miasto czterech kultur

  Niezwykła historia powstania miasta wielokulturowego.
  Ukazanie wkładu przedstawicieli różnych wyznań
  w rozwój gospodarczy i kulturowy Sosnowca.

 • Rodzina Schoenów

  Historia rodziny niemieckich przemysłowców
  od momentu osiedlenia się w Sosnowcu do 1945 r.,
  wzbogacona relacjami osób pracujących lub
  zaprzyjaźnionych z Schoenami.
  Lekcja oparta na materiałach archiwalnych Muzeum.

 • Zabawy dziecięce naszych pradziadków

  Zapoznanie uczestników z dawnymi, dzisiaj już zapomnianymi
  grami i zabawami, popularnymi na początku XX w., m.in. cymbergaj,
  klasy, bierki, wyścigi kolarzy. Można będzie poskakać w gumę,
  pokręcić Hula-hopem, zabawić się z Babą Jagą.

 • Detektywi na tropie

  Zajęcia dla prawdziwych pasjonatów zagadek.
  Tajemnice, szyfry i łamigłówki. Dzieci rozwiązują zagadkę kradzieży
  cennego obrazu, tworzą portret pamięciowy i... zbierają odciski palców.

 • Czas wróżb – andrzejki i katarzynki

  Krótkie wprowadzenie w ludową
  obrzędowość magiczną okresu
  jesienno- zimowego oraz wspólne wróżenie

 • Święty Mikołaj – biskup Miry

  Omówienie legend związanymi z życiem św. Mikołaja
  i współczesnych zwyczajów mikołajkowych w Polsce i świecie.
  Wykonanie świątecznej kartki.

 • Okres Godów – święta Bożego Narodzenia

  w Zagłębiu Dąbrowskim i w Polsce.
  Krótkie wprowadzenie w ludową obrzędowość
  okresu zimowego oraz wspólne tworzenie dekoracji choinkowych.

 • Tradycje bożonarodzeniowe mieszkańców Europy

  Krótkie wprowadzenie i omówienie zwyczajów
  świątecznych mieszkańców Europy
  Wybrane przykłady. Lekcja połączona z pokazem multimedialnym.

 • Wielkanoc w Polsce

  Lekcja połączona z pokazem multimedialnym.
  Święta wielkanocne i ludowa obrzędowość
  w Polsce na wybranych przykładach.

 • Tradycje wielkanocne mieszkańców Europy

  Krótkie wprowadzenie w ludową obrzędowość
  okresu wiosennego mieszkańców Europy
  Wybrane przykłady.
  Lekcja połączona z pokazem multimedialnym.

  NOWOŚĆ!

 • Kości i ich opowieści - antropologia dla początkujących

  Fascynujące i interaktywne wprowadzenie do anatomii człowieka. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi kościami ludzkiego szkieletu, a następnie na jego podstawie nauczą się rozpoznawać płeć i wiek człowieka. Sami przeprowadzą własne próby antropometryczne i samodzielnie złożą szkielet człowieka. Na zajęciach zobaczymy też zdjęcia szkieletów z cmentarzysk w Sławkowie i Lelowie oraz omówimy kilka zagadnień z zakresu medycyny sądowej.

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej

LEKCJE MUZEALNE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • Archeolodzy – detektywi na tropie

  Lekcja z prezentacją archeologicznych zabytków
  oraz sprzętu używanego do badań terenowych.

 • Skarby ziemi wydarte. Co archeolodzy odkrywają w Sosnowcu?

  Uczestnicy dowiadują się jak wyglądała i funkcjonowała
  osada Sosnowice w okresie przedmiejskim, poznają proces jej rozwoju.

 • Zwyczaje pogrzebowe w pradziejach Zagłębia Dąbrowskiego

  Obrzędy i zwyczaje pogrzebowe towarzyszące ludziom
  od pradziejów na terenie dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego

 • Jak osada Sosnowice została miastem?

  Jak wyglądała i funkcjonowała osada Sosnowice
  w okresie przedmiejskim? Uczestnicy poznają proces
  jej rozwoju, dowiedzą się jakie nazwy nosiły pierwsze
  ulice oraz jakie obiekty użyteczności publicznej już działały.

 • Zabytki Sosnowca

  Lekcja połączona z pokazem multimedialnym.
  Uczestnicy poznają najciekawsze zabytki miasta,
  ich funkcje w przeszłości i w czasach obecnych.

 • O Trójkącie Trzech Cesarzy

  Lekcja połączona z prezentacją bogatego zbioru kart pocztowych
  przedstawiających to historyczne miejsce połączona
  z projekcją filmu dokumentalnego

 • Rodzina Schoenów

  Historia rodziny niemieckich przemysłowców
  od momentu osiedlenia się w Sosnowcu, aż do 1945 r.,
  wzbogacona spisanymi bądź nagranymi relacji osób pracujących
  u Schoenów lub z nimi zaprzyjaźnionych (z archiwum Muzeum).

 • Sosnowiec - miasto czterech kultur

  Niezwykła historia powstania miasta wielokulturowego.
  Wkład przedstawicieli różnych wyznań w rozwoju gospodarczym
  i kulturalnym miasta.

 • Marian Malina – mistrz grafiki

  Prezentacja sylwetki jednego z najwybitniejszych polskich grafików,
  którego życie i twórczość była związana z Sosnowcem.
  Lekcja połączona z prezentacją prac artysty ze zbiorów Muzeum.

 • Życie artystyczne po II wojnie światowej - Grupa Zagłębie

  Na wybranych przykładach omówienie
  życia artystycznego powojennego Sosnowca.

 • Polskie szkło w XX w.

  Przybliżenie wybranych polskich ośrodków
  szklarskich i sylwetek projektantów szkła.

 • Kultura polskiego stołu - co jadali nasi przodkowie

  Dzieje potraw, ewolucja polskiej kuchni oraz kultura stołu.

 • Tradycje wielkanocne mieszkańców Europy

  Krótkie wprowadzenie i omówienie zwyczajów
  mieszkańców Europy. Wybrane przykłady.
  Lekcja połączona z pokazem multimedialnym.

 • Tradycje bożonarodzeniowe mieszkańców Europy

  Krótkie wprowadzenie i omówienie zwyczajów
  mieszkańców Europy. Wybrane przykłady.
  Lekcja połączona z pokazem multimedialnym.

 • Karnawał – świat na opak

  Wybrane przykłady.
  Omówienie genezy oraz zwyczajów karnawałowych w wybranych
  krajach świata: Polsce, Austrii, we Włoszech, Brazylii, USA

 • Kultura i sztuka epoki Piastów

  Polska w okresie panowania Piastów, sztuka polska w okresie
  966 – 1370 r. oraz inne osiągnięcia kulturalne i cywilizacyjne.

 • Kultura i sztuka Jagiellonów

  Polska w okresie panowania Jagiellonów, sztuka polska
  w okresie 1370 – 1572, renesans polski i jego osiągnięcia kulturowe.
  Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

 • Życie codzienne w starożytnym Egipcie

  Wiedza o społeczeństwie egipskim, jego zajęcia, rozrywki,
  warunki mieszkaniowe, ubiór, itp.
  Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

 • Sztuka starożytnego Egiptu

  Na wybranych przykładach omówienie najbardziej znanych
  i reprezentacyjnych obiektów starożytnego Egiptu.

 • Życie codzienne w starożytnej Grecji

  Wiedza o społeczeństwie greckim, jego zajęcia,
  rozrywki, warunki mieszkaniowe,
  ubiór, itp. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

 • Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu

  Na wybranych przykładach omówienie najbardziej znanych
  i reprezentacyjnych obiektów starożytnej Grecji i Rzymu.

 • Życie codzienne w starożytnym Rzymie

  Wiedza o społeczeństwie rzymskim, jego zajęcia,
  rozrywki, warunki mieszkaniowe,
  ubiór, itp. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

  NOWOŚĆ

 • Kości i ich opowieści - antropologia dla początkujących

  Fascynujące i interaktywne wprowadzenie do anatomii człowieka. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi kościami ludzkiego szkieletu, a następnie na jego podstawie nauczą się rozpoznawać płeć i wiek człowieka. Sami przeprowadzą własne próby antropometryczne i samodzielnie złożą szkielet człowieka. Na zajęciach zobaczymy też zdjęcia szkieletów z cmentarzysk w Sławkowie i Lelowie oraz omówimy kilka zagadnień z zakresu medycyny sądowej.

 • Magia i czary. Prawda i mity

  Informacje o tym, czym jest magia, rozwój astrologii
  i alchemii, formy wróżbiarstwa, postaci słynnych magów
  i astrologów skonfrontowane z prawdą historyczną.
  Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status