Międzynarodowy Dzień Pszczoły. Otwarcie pszczelej ścieżki w Sosnowcu

20 maja bieżącego roku po raz pierwszy w historii Sosnowca będziemy świętowali  Międzynarodowy Dzień Pszczoły. Świętujemy z przytupem! W tym dniu zostanie otwarta także pszczela ścieżka w Sosnowcu, która powstała w ramach realizowanego przez Miasto międzynarodowego projektu  URBACT BeePathNet. Wiele instytucji włączyło się w ten projekt. Jego celem jest poprawa warunków egzystencji owadów zapylających, szczególnie pszczół, w zurbanizowanym środowisku. Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu jest ważnym punktem pszczelej ścieżki. Wykorzystując otoczenie Pałacu Schoena – park z dorodnymi lipami i rosnące wzdłuż kolejowej magistrali nawłocie, założyliśmy muzealną pasiekę składającą się z czterech uli. Opiekę nad dobrostanem pszczelich rodzin powierzyliśmy profesjonalnemu pszczelarzowi. Wszystkie rodziny mają się świetnie. Obecnie pasieka liczy ponad 40 tysięcy osobników. Zebrany miód był dostępny w muzealnej kawiarni. Teraz czekamy na kolejną partię.

Wspólnie z pozostałymi uczestnikami projektu będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Pszczoły. W tym dniu przyjeżdża do nas międzynarodowa grupa seniorów z miast partnerskich Sosnowca, dla której organizujemy prezentację pasieki, warsztaty pszczelarskie oraz degustację miodu.

Cieszymy się z każdej nowopowstałej pasieki, kwietnej łąki, hostelu dla owadów poprawiających ich warunki życia w aglomeracji.