Moja mała ojczyzna – Zagłębie Dąbrowskie. Rozmowy międzypokoleniowe o tożsamości

Ruszyła rekrutacja do projektu „Moja mała ojczyzna – Zagłębie Dąbrowskie. Rozmowy międzypokoleniowe o tożsamości”, skierowanego do młodzieży sosnowieckich szkół podstawowych i średnich oraz seniorów.

To projekt popularyzujący w sposób nowatorski wiedzę o historii. Zakłada przeprowadzenie wspomnieniowych wywiadów ze starszymi mieszkańcami Sosnowca – na temat ich przeszłości, związków z miastem, poczucia regionalnej odrębności, dawnych zwyczajów oraz miejsc. Rozmowy te poprowadzi młodzież sosnowieckich szkół podstawowych i średnich (w wieku 13 -19 lat). Ważnym charakterem tego projektu stanie się wykorzystanie: historii mówionej (oral history) jako sposobu nawiązania relacji międzypokoleniowej, dostępnych i zarazem własnych narzędzi do wideofilmowania (telefony komórkowe) i swoich profili na mediach społecznościowych. Wymienione elementy posłużą do ukazania pełnego obrazu tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego.

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w toku rekrutacji wśród sosnowieckich placówek oświatowych, przy współpracy z nauczycielami. Odbędą warsztaty z zakresu historii mówionej i z technik nagrywania rozmówców (z elementami psychologii) . Projekt mieści się bowiem w nurcie dialogu historyczno-edukacyjnego, nastawionego na interakcję pokoleń (młodzież – seniorzy), gdzie starsze pokolenie mieszkańców Sosnowca przekazuje młodemu pokoleniu opowieści z przeszłych wydarzeń dotyczących historii regionu, bazując również na osobistych doświadczeniach. Obopólne relacje pozwolą odpowiedzieć na nierozstrzygnięte pytanie, czym właściwie jest tożsamość zagłębiowska i na ile młodzi ludzie znają dzieje własnego miasta oraz regionu – jego związki z historią kraju. Wyniki ich prac osiągniętych w ścisłej współpracy z seniorami zostaną podsumowane w postaci interaktywnej, mobilnej wystawy planszowej, która zaprezentowana w zagłębiowskich placówkach, stanie się dopełnieniem wiedzy z lokalnej historii. Zadanie będzie również zarejestrowane (dokumentacja filmowa) i dostosowane formą przekazu do potrzeb osób niepełnosprawnych ( PJM, audiodeskrypcja).

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Rekrutacja do projektu potrwa do 7 czerwca włącznie! Obowiązuje kolejność składania zgłoszeń, które należy złożyć w siedzibie Muzeum. Regulamin i kartę zgłoszeniową pobierzecie poniżej: